Hvad er COD?

Såfremt du læser dette, ved du måske allerede hvad det handler om, men skulle du nu være chauffør på en slamsuger, være håndværker eller lign. er her lige en forklaring.

COD er en forkortelse som betyder Cemical Oxygen Demand.

Det er et udtryk for hvor meget ilt der skal til for at omsætte en given mænge organisk stof 100%.

Man taler om hvor meget COD der tilledes et renseanlæg per person. Dette defineres som en Pe= Person-Ekvivalent. Men da ikke alt organisk stof kan omsættes bruges der også et andet udtryk, nemlig Bi5.

Bi5 er den iltmængde der skal til for at nedbryde den mulige del af det organiske stof, over en periode på 5 døgn. Grunden til at målemetoden går på netop den periode, skyldes at målemetoden stammer fra London. Man ville gerne vide hvor meget ilt det krævede at udlede organisk stof via Temsen. Det tager ca. 5 døgn fra London til Temsen når havet. Derfor 5-tallet

En Pe er defineret som 60 gram Bi5 pr. døgn. Det betyder at det lort vi skider ud hver dag kræver 60 gram ilt for at blive omsat biologisk.

0